Házi feladat


Magyar


 2020.03.26     Magyar

Első feladatként ellenőrizzük a múlt órai feladatokat! Vegyél a kezedbe egy piros/szines tollat, a helyes megoldásokat pipáld ki, a helytelent pedig javitsd ki!

Tehát itt vannak a megoldások!

11. ének

1, feladat

Fogalmazd meg azokat a kérdéseket, amelyekre az alábbi mondatok válaszolnak!

Miért búsult/jajgatott a francia király?
... Mert a törökök elrabolták a lányát.

Mikor indultak a magyar huszárok a törökök ellen?
....Másnap reggel, miután kipihenték magukat.

Mihez hasonlitja Petőfi a franciák földjét?
... A földi paradicsomhoz hasonlítja.

Mit igért a király annak, aki visszahozza a lányát?
... A király a lánya kezét ígérte annak, aki visszahozza őt a török rabságból.

2, feladat
Hogy mondta Petőfi ?

Vásott rá a török foga.
A törökök meg akarták kaparintani a franciák földjét.

Kincsem vetélkedett Dárius kincsével..Nagyon gazdag voltam.

Aki visszahozza, számolhat kezére.Aki visszahozza a lányomat, annak adom feleségül.

12.ének

1, feladat

Keressétek meg a felolvasott részből azokat a verssorokat, amelyek igazolják az állításokat!
Például: A csatamező füve vörös volt a sok vértől: 12. fejezet, 11. versszak, 4. sor (röviden: 12/11/4.).

A katonák megélesítették a kardjaikat a csata előtt: -12 ének/2 verszak/2.sor

A török basa nem veti meg a bort: -12.ének / 9.versszak/3.sor

A harc kezdetét kurjantásokkal jelezték a huszárok: -12.ének/ 7.versszak/3.sor

A magyarok követet küldtek a törökökhöz a hadüzenettel: 12.ének/ 6.versszak/ 4.sor

A basa fi a gyáva volt.- 12.ének /20.versszak/ 1. vagy 4.sor

2.feladat
a) Egészítsétek ki a mondatokat a szövegből vett hangutánzó szavak megfelelő alakjával!
Másnap reggel harsány/ harsogó trombiták hangjára ébredtek a legények. Miután hadat üzentek az ellenfélnek, harsogtak a trombiták, rémséges zúgással elkezdődött a csata. A fegyverek csengésével, az emberek kurjantásával/kiáltásával adták meg a magyarok a harci jelet.

Ennyi lett volna. Ezután a 13-15.éneket kellett elolvasnotok és a jegyzetet leirni. Na lássuk, hogy mit jegyeztetek meg belőle!

https://wordwall.net/…/resour…/1058518/jános-vitéz-13-15ének
A feladatot addig kell csinálnod, még 15 pontot nem érsz el! Ezt lefényképezve el is kell küldened nekem!
Most lapozz vissza Petőfi életéhez! Csináld meg a következő kvizt! A jegyzetedet a margóba egészitsd ki a következő kérdésekre válaszolva a kviz alapján: https://wordwall.net/hu/resource/442410/irodalom/petőfi-kvíz
1, Hol volt Petőfi kedvenc iskolája?
2, Milyen családból származott Szendrey Júlia?3, Hol töltött Petőfi és felesége néhány hetet az esküvő után?
Ma a 16.éneket kell elolvasnod a tankönyv 85.oldaláról, vagy meghallgatnod. Ha hallgatod, akkor is kövesd a szöveget a tankönyvben!

Szómagyarázat:

mátka - menyasszony

Jegyzet:

16.ének

Helyszin: gálya

Szereplők: János vitéz

Téma: János vitéz a gályán

Cselekmény: Ősz volt. János vitéz hazafelé hajózva Iluskáról álmodozik.

Tehát még egyszer, mi is a feladatod:
1, Megcsinálod a kviz a 13-15.énekhez - lefényképezve elküldött, hogy 15 pontot értél el 2, Megcsinálod a Petőfi kviz - a jegyzetet kiegészited a felelettel a feltett kérdésekre-lefényképezed
3, Elolvasod a 16.éneket.
4, Leirod a jegyzetet, lefényképezed.Biológia


 2020.03.26     Biológia
Lássuk, mit jegyeztetek meg az előző tananyagból? Az alábbi linkre kattintva megtudhatod.
Ha lejátszottad, jöjjön a következő téma:
Vízi és vízparti növények - Rastliny vo vode a na brehu (tankönyv 57-60. oldal)
Az alábbi linken tanulókártyákat találsz. Kattintással forgasd meg őket. Ha már tudod, kattints a TUDOM paklira. Ha nem, kattints aí ÚJRA paklira. Ha mind elfogyott, menj TOVÁBB és húzd egymásra a megfelelő párosokat. Így ellenőrizheted, elsajátítottad-e a tananyagot!
A következőt írd a füzetedbe:
Cím: Vízi és vízparti növények - Rastliny vo vode a na brehu
Zöldostoros - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Békanyál - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Kékalga - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Apró békalencse - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Fehér tündérrózsa - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Sárga tavirózsa - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Fehér fűz - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Enyves éger - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Mocsári gólyahír - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Mocsári nefelejcs - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Sárga nőszirom - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Széleslevelű gyékény - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)
Nád - (Írd mellé a kártyák hátán lévő információkat!)


Geográfia


 2020.03.26     Geográfia
Ismétlés - A bolygók -Kvíz
Nyissátok meg az alábbi linket:
- kattintsatok a bolygókra és érjétek el a lehető legjobb eredményt!
-Ha elkészültél a kvízzel, fényképezd le, hány %-ot értél el.Angol


 2020.03.25     Angol
Most pedig jöjjön az új lecke! Have you got a pet? - (Mit jelent ez a kérdés? )...............................
Biztos nektek is van kedvenc vagy éppen kis állatotok. Mert aki szereti az állatokat az rossz ember nem lehet
A könyv 30. oldalán láttok már pár állatot. You can see there 10 animals. Please write down, and translate it + draw it
Másolja le mindenki ezt a 10 állatot, és rajzold és fordítsd le a nevüket. Ha ezzel végeztetek akkor hogy lazuljon a kezed, olvasd el a következő kis párbeszédet, amit a lap alján látsz ( 2-es feladat).Please read the text, bottom of this page. Ehhez jönnek az új szavak is:
beginning - kezdődik, bird - madár, budgie (badzsi) - andulka / hullámos papagáj, fish - hal, guinea pig - tengeri malac, hamster - hörcsög, horrible - szörnyű, horse - ló, neighbours - szomszédok, parrot - papagáj, pet - kedvenc állat /kisállat, rabbit - nyuszi, rat - patkány. snake - kígyó, spider - pók.
Exercises: Az elsőfeladatban kaptok mondatokat, és ezeket is írjátok le a füzetbe, majd le is kell rajzolni, amit a mondat kér tőled:
The parrot is bule, red and yellow. The budgie is green. The cat is orange. The dog is white and brown. The spider is red and black. The rabbit is grey. The snake is green, red and yellow.
Kérem mindet írjatok be a füzetbe.


Történelem


 2020.03.24     Történelem
Olvasd el a füzetből az utolsó tananyagot! Ha megvagy gyors ismétlő kérdések következnek. A választ nem kell leirnod, csak próbálj rá válaszolni.
Milyen életmódot folytatott kezdetben az ember?
Mit rajzolt régen az ember a balangok falára?
Hol találhatóak a legszebb barlangrajzok?
Mi a szakóca?
Hol jelentek meg az első földművesek?
Mi a domesztikálás?
Ha gond nélkül válaszoltál rá, akkor megtanultad a múlt órai tananyagot. Ha nem tudtál a kérdésekre válaszolni, akkor keresd ki a válaszokat!
Mai téma: Hol laktunk valamikor és hol lakunk ma?
Tankönyv: 40-43.oldal
Olvasd el figyelmesen a tankönyvből a tananyagot! Majd készitsd el a jegyzetet! Ne ijedj meg, segitek!
Először fel kell irnod a cimet: Hol laktunk valamikor és hol lakunk ma?
A jegyzetet úgy fogod elkésziteni, hogy a tankönyv alapján válaszolsz teljes mondatokkal az általam feltett kérdésekre. A kérdéseket nem kell leirni, csak a válaszokat.
Kérdések:
1, Hol jöttek létre az első falvak, városok?
2, Mivel foglalkoztak az emberek a falvakban és a városokban?
3, Mire szolgált a vásárhely/piac?
4, Mi volt jellemző a régi városokra?
Ha kérdésekre válaszoltál a jegyzetedet folytasd a következővel:
Kis alcim: A pénz kialakulása
1, Mindenki mindent magának csinált.
2, Szétváltak a mesterségek, cserélgettek --CSEREKERESKEDELEM
3, Megjelent a FIZETŐESZKÖZ, ami még nem pénz, csak azt helyettesiti. pl.: rizs, fűszer, vas, nemesfém, csigaház - Tehát mindenért rizzsel fizettek, vagy fűszerrel....
4, Megjelentek az első érmék. Aranyból, ezüstből készültek.
5, Megjelent a papirpénz. Az első papirpénzt Kinában használták a 11.században.


Szlovák


 2020.03.24     Szlovák
MIlá 5.A trieda! - Kedves 5.A osztály!
Keďže sme prebrali vybrané slová po b, písali sme aj písomky, je čas, aby sme išli ďalej, na druhú spoluhlásku, na nové slová, čiže na vybrané slová po p.
Mivel sikeresen átvettük, begyakoroltuk és röpdolgozatokat is írtunk a vybrané slová po b, itt az ideje, hogy megismerkedjünk a következő mássalhangzóval, a p betűvel.
Vybrané slová po p
pyšný - büszke, gőgös
(ten) pýr- arcpír, tarackbúza /gyom/
pýriť sa - /el/pirulni
pykať- bűnhődni, lakolni
(ten) pysk- pofa
pýtať sa - kérdezni, kérdezősködni
(tá) pýcha - büszkeség, gőg
(ten) pytliak- vadorzó, orvvadász
pýšiť sa - büszkélkedni
(to) kopyto - pata
(ten) prepych - fényűzés, pompa
(ten) pytač -kérő
Príbuzné (odvodené) slová . rokon értelmű szavak, származékai
opýtať sa -megkérdezni
vypytovať sa - kérdezősködni
popýtať ( o ruku) - megkérni ( a kezét)
zapýriť sa - elpirulni
(ten) pyštek - pofácska
(to) kopýtko -patácska
odpykať -bűnhődni
Ale pozor!! - De vigyázz!!
pichá, pichať-, pichľavé - szúr, szúrni, szúrós
Osa pichá. - A darázs szúr. Pichľavé slová - szúrós szavak.
pisk, píska - fütty, fütyül
Píska futbalový fanúšik. A szurkoló fütyül. Z píšťalky sa ozve pisk. A fütyülőből füttyszót hallani.
Cvičenie
A füzetbe leirt jegyzetet küldjétek el
   
Pekný deň vám prajem! Tento týždeň vám pošlem dvakrát učivo na slovenský jazyk, dnes a piatok. Teraz budeme mať gramatiku a piatok biude literatúra.
Pokračujeme ďalej v učive - domáce zvieratá - a do zošita si napíšte:
Ľudí a niektoré zvieratá zaraďujeme podľa prirodzených rodov - čiže - mužský rod, ženský rod, stredný rod.
- ten býk, ten kocúr, ten káčer je mužský rod
- tá krava, tá mačka, tá kačica je ženský rod
- to teliatko, to mačiatko, to káčatko je stredný rod.
Úloha: 91/ 15 Zaraď podstatné mená do vhodného stĺpca!
ten tá to
Úloha 2. Nasledujúce slová napíš do zošita po slabikách!
farebná jeseň, silná fujavica, verný pes, krásne žriebä, ovčí syr, žlté kuriatko, hravé šteňa
   
Jednoduchá úloha na piatok: Pozrite si jednu slovenskú rozprávku, hocijakú, výber nechám na vás, a napíšte len názov rozprávky, autora, krátky obsah.


Magyar


 2020.03.23     Magyar
Ma újra kell olvasnod/hallgatnod az utolsó 2 éneket! A következő 4 feladat ehhez fog kapcsolódni, és a feladatok megoldását osztályozni fogom.
11. ének
1, feladat
Fogalmazd meg azokat a kérdéseket, amelyekre az alábbi mondatok válaszolnak!
... Mert a törökök elrabolták a lányát.
... Másnap reggel, miután kipihenték magukat.
... A földi paradicsomhoz hasonlítja.
... A király a lánya kezét ígérte annak, aki visszahozza őt a török rabságból.
2, feladat
Hogy mondta Petőfi ?
A törökök meg akarták kaparintani a franciák földjét.
Nagyon gazdag voltam.
Aki visszahozza a lányomat, annak adom feleségül.
12.ének
1, feladat
Keressétek meg a felolvasott részből azokat a verssorokat, amelyek igazolják az állításokat!
Például: A csatamező füve vörös volt a sok vértől: 12. fejezet, 11. versszak, 4. sor (röviden: 12/11/4.).
A katonák megélesítették a kardjaikat a csata előtt:
A török basa nem veti meg a bort:
A harc kezdetét kurjantásokkal jelezték a huszárok:
A magyarok követet küldtek a törökökhöz a hadüzenettel:
A basa fi a gyáva volt.
2.feladat
a) Egészítsétek ki a mondatokat a szövegből vett hangutánzó szavak megfelelő alakjával!
Másnap reggel ……………………….. a trombiták hangjára ébredtek a legények. Miután hadat üzentek az ellenfélnek, ……………………………………………….. a trombiták, …………………………… ……………………………….. elkezdődött a csata. A fegyverek ……………………….., az emberek ……………………….. adták meg a magyarok a harci jelet.
Ha elkészültél a feladattal, akkor haladunk tovább! A történet cselekménye a 12.énekben ott fejeződött be, hogy Jancsi kiszabaditotta a királylányt és az apjához kisérte.
Most el kell olvasnod a 13-15.éneket a 80-84. oldalról. Meg is hallgathatod!
13.ének
Szómagyarázat
"örömömnek nincsen semmi hija" - az örömömhöz semmi sem hiányzik
" a királynak ily szó jött a szájába"- a király ezt mondta
" Figyelmezzetek rám!' -Figyeljetek rám!
valának- voltak
história - történet
14.ének
Szómagyarázat
siheder - fiatal fiú
"Mert szavának állott ő minden időben" - megtartotta a szavát
"elcsapott gazdám" - elkergetett gazdám
"meghusángolt" - bottal megvert
" Ha fenyegetésem zabolán nem tartja" - fenyegetésem féken nem tartja
" Mert ha nem birhatom kedves Iluskámat" - ha nem szerethetem kedves Iluskámat
15.ének
Szómagyarázat
kútfeje- forrása
ez legyen tetted bére-ez legyen jutalmad
gálya- hajó
A füzetbe a következő jegyzet kerüljön. Az énekhez úgy mint eddig rajzolhattok, vagy hagyjatok ki helyet a képnek.
13.ének
Helyszin: A király palotája
Szereplők: király, királylány, Jancsi- János vitéz, huszárok, szakács
Téma: Jancsi visszautasitja a királylány kezét
Cselekmény: Jancsi visszavitte a királylányt a király palotájába. A király vendégül látta a huszárokat és felajánlotta lánya kezét Jancsinak, aki ezt elutasitotta. Nevét a király Kukorica Jancsiról János vitézre változtatta.
14.ének
Helyszin: A király palotája
Szereplők: János vitéz
Téma: János vitéz elmeséli élete történetét
Cselekmény: János vitéz elmesélte , hogyan tett szert a Kukorica névre, hogyan lett szerelmes Iluskába és miért kergette el a gazdája.
15.ének
Helyszin: palota, kikötő
Szereplők: János vitéz, király, királylány, huszárok
Téma: János vitéz gályára száll
Cselekmény: Miután János vitéz elmesélte élete történetét, a király egy zsák arannyal jutalmazta. Kikisérték a tengerhez, ahol János vitéz gályára szállt, hogy visszatérjen Iluskához.
Ennyi lenne! A feladatok megoldását és füzetbe másolt jegyzetet fényképezzétek leTörténelem


 2020.03.19     Történelem
edves 5.A osztály!
Új témakört kezdünk. A cime: Hogyan éltek az emberek a történelem hajnalán?
A tankönyvben a 38-39. oldalon található. Arra kérlek Titeket, hogy figyelmesen olvassátok el a könyvböl! Majd irjátok le a következő jegyzetet a füzetbe:
Cim: Hogyan éltek az emberek a történelem hajnalán?
Kb. 100 000 évvel ezelőtt megjelent az ember. Vadászó, gyüjtögető, vándorló életmódot folytattak.
DE!
-eszközöket készitett - szakóca-kihegyezett kő-késként használta
-rajzolt- barlangrajzokat - állatokat nyillal a testükben -legszebb barlangrajzok: Altamira, Lascaoux
-megismerte a tüzet
-halottait eltemette
-kerámia készités-égetett agyag Majd megismerkedtek a földműveléssel és állattenyésztéssel. /több, mint 10 000 évvel ezelőtt/ -letelepedtek
-hajlékot épitettek maguknak - mindent felhasználtak, ami a környezetükben volt /fa,szalma, agyag/. Az első földművesek a Termékeny félhold területén jelentek meg. Rájöttek, hogy a állatok élve is hasznosak. Tejet,gyapjút,tojást adnak. Az állatokat háziasitották-domesztikálták.
Ha elolvastad a könyvből és leirtad a jegyzetet, akkor tanuljuk meg együtt. Kattints a következő linkre:
Itt tanulókártyákat találsz.Ha rákattintasz a megjelenik a kérdésre a válasz. Addig köröztesd őket, még meg nem tanulod!Szlovák


 2020.03.19     Szlovák
úfam, že každý napísal do zoštia vybrané slová po p, a vie naspamäť. Je toho menej, ako pri b.
Rýchla rozcvička: na nasledujúcej internetovej stránke nájdete cvičenia na vybrané slová. Tu budete mať 3 cvičenia:
v rámci toho -1. vybrané slová po b - kartičky,
2. vybrané slová po b - kartičky 2. ,
3.vybrané slová po p - doplňovačka.
Precvičte to dovtedy, kým to nebude bezchybné! Addig gyakoroljátok, amíg hiba nélkül nem lesz. A következő órán leellenőrizzük élesben, nem érdemes csalni!!!.
Do zošita napíšeme - Zvieracia rodina domácich zvierat
Strana 90 - Spravíte 10 kartičiek, na ktoré napíšete rodinu zvierat.Podobné, aké som spravila ja.Môžete to napísať aj na papier zo zošita, alebo na čistý papier. Jedna menšia tabuľka - karta, kde umiestnite 4 riadky, do ktorých napíšete zvieratá po maďarsky aj po slovensky. Z pripravených kariet si spravíme pexeso. Na druhú stranu buď nakreslite jedno zviera z rodín, alebo vystrihnite obrázok zvierat a nalepíte.
Készítsetek 10 kis kártyát, amelyre leírjátok a házi állatok családját. Lehet vonalas papírra is, úgy hogy négy sor jusson egy családnak, s kiférjen szlovákul és magyarul a megnevezés. Ezekből pexeso kártyákat készítünk majd, a másik oldalra pedig rajzoljátok le a három családtag közül egyet. De ha van levonó, ragasztó, kép, azt is rá lehet ragasztani.
ten pes - kutya /, férfi, fiú, apa/tá sučka - női kutya, /nő, lány, anya/to šteniatko - kölyök kutya
Visszaküldeni nekem lefényképezve elég a hétvégén!Biológia


 2020.03.19     Biológia
Téma: A víz és környezete - Voda a jej okolie
tankönyv 54-56. oldal
Olvassátok el a tananyagot majd a következő szöveget egészítsétek ki s írjátok le a füzetbe. Ez lesz valójában a jegyzetetek.
VÍZ – VODA – H2O
- Az élet a vízben keletkezett, ....................................... évvel ezelőtt. A vízben sok .................................. él.
- A víz a természetben három halmazállapotban fordul elő:
szilárd - pl. ............................................
folyékony - pl. .........................................
gáz- pl. ..........................................
- A vízben gázok vannak feloldva, ilyen az ................................., amely a vízi élőlények légzéséhez szükséges.
Sűrűsége a hőmérséklettől függ. Legnagyobb ................ fokon, legkisebb sűrűsége a ................... van hőszigetelő, védi a vízi élőlényeket a megfagyástól.
MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK:
1) Édesvíz – tavak, folyók, patakok
2) Sós víz - ..............................
ISMERÜNK:
1) állóvizeket – pl. ..............................................................................................................
2) folyóvizeket – pl. ............................................................................................................
A víz a Földön állandó körforgásbanvan.
Az alábbi kép a víznek a természetben való körforgását ábrázolja:
Az ábrát rajzoljátok le a füzetbe és írjátok alá a következő rövid összefoglalást is.
Röviden:
tenger, óceán - párolgás - felhő - csapadék a szárazföldön - növények, állatok, emberek vízfogyasztása + beszivárgás a talajba - visszajut a tengerbe, óceánba
Küldök egy linket a víz körforgásáról a természetben. Nézzétek meg, érdekes, játékos.
A füzetbe leírt és kiegészített szövegről, az ábráról készítsetek fotót